STRUCTURĂ

Pachetul de lucru 1. Managementul, coordonarea și comunicarea proiectului

T.1.1. Formarea Consiliului de coordonare, a Comitetelor și a grupurilor de lucru specializate, semnarea acordurilor de parteneriat.

Т.1.2. Formarea Comitetului consultativ din partea reprezentanților pieței muncii.

Т.1.3. Elaborarea foii de parcurs de management și a planului de comunicare.

Т.1.4. Managementul operațional și financiar al proiectului, pregătirea rapoartelor preliminare și finale ale proiectului.

Т.1.5. Dezvoltarea unui sistem informațional pentru susținerea și promovarea proiectului.

Т.1.6. Promovarea proiectului.

Т.1.7. Întâlniri periodice de coordonare și organizare.

Pachetul de lucru 2. Cercetarea de fond a educației la distanță. Clarificarea tendințelor de dezvoltare

T.2.1. Studiul transformărilor cognitive, comportamentale și tehnologice ale individului, societății și pieței muncii.

Т.2.2. Efectuarea unei chestionări sociologice cu toate părțile interesate.

Т.2.3. Rezumarea experienței învățământului la distanță în Ucraina și Moldova.

Т.2.4. Studiul celor mai bune practici de implementare a educației la distanță în țările UE.

Т.2.5. Identificarea tendințelor pentru continuarea reformei învățământului la distanță.

Pachetul de lucru 3. Dezvoltarea metodologiei educației la distanță

Т.3.1. Îmbunătățirea cuprinzătoare a sistemului de învățământ la distanță, definind structura și elementele acestuia.

Т.3.2. Selectarea metodelor și abordărilor didactice pentru formarea competențelor prospective ale candidaților la educație.

Т.3.3. Elaborarea instrumentelor și mijloacelor de formare a competențelor prospective ale potențialilor beneficiari ai educației la distanță.

Т.3.4. Identificarea nevoilor și a suportului necesar pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de învățământ la distanță.

Pachetul de lucru 4. Dezvoltarea suportului pentru învățământul la distanță: instituțional și organizațional

Т.4.1. Crearea unei- structuri subdiviziuni instituționale pentru implementarea formei de învățământ la distanță.

Т.4.2. Formarea și perfecționarea regulamentelor privind învățământul la distanță (privind organizarea proceselor de management și educaționale, întâlniri și instruiri în învățământul la distanță).

Т.4.3. Formarea și îmbunătățirea standardelor de comunicare pentru participanții la învățământul la distanță.

Т.4.4. Adaptarea modelului standard de structură organizatorică pentru învățământul la distanță pentru fiecare IIS.

Т.4.5. Crearea unor subdiviziuni structurale speciale și adoptarea documentelor normative relevante.

Pachetul de lucru 5. Dezvoltarea suportului pentru învățământul la distanță: metodologic, de personal, material și tehnic

Т.5.1. Elaborarea ghidurilor și instrucțiunilor pentru administrarea și desfășurarea procesului de învățământ la distanță.

Т.5.2. Elaborarea de ghiduri și instrucțiuni pentru autoorganizarea și creșterea productivității învățării în învățământul la distanță.

Т.5.3. Desfășurarea sesiunilor de instruire și facilitare pentru administratori, tutori, consilieri și antrenori privind particularitățile învățământului la distanță.

Т.5.4. Dotarea laboratoarelor de învățare experimentală pentru învățământul la distanță cu echipamente și softuri tipice necesare pentru funcționarea eficientă a învățământului la distanță.

Т.5.5. Formarea unei platforme electronice pentru învățământul la distanță și completarea ei cu materiale didactice și metodologice în funcție de cursuri și programe educaționale.

Т.5.6. Implementarea sistemului de management electronic pentru învățământul la distanță și a sistemului de management electronic al documentelor în IIS.

Pachetul de lucru 6. Testarea sistemului de învățământ la distanță (experiment)

Т.6.1. Introducerea activității unităților structurale speciale și stabilirea reglementărilor relevante în cadrul IIS.

Т.6.2. Elaborarea și aprobarea programelor educaționale, a curriculumului și a planurilor de învățământ pentru specialitățile individuale (experimentale) în cadrul IIS.

Т.6.3. Desfășurarea campaniei de precursoare pentru specialitățile individuale (experimentale) prin forma la distanță în IIS.

Т.6.4. Lansarea platformei electronice pentru învățământul la distanță și completarea acesteia cu materiale didactico-metodologice conform cursurilor și programelor de studii.

Т.6.5. Desfășurarea activităților educaționale prin forma la distanță pentru specialități individuale (experimentale) în IIS.

Pachetul de lucru 7. Monitorizarea sistemului de învățământ la distanță și asigurarea calității

Т.7.1. Elaborarea unei strategii de gestionare a învățământului la distanță ca formă separată și independentă de învățământ în IIS.

Т.7.2. Elaborarea unei foi de parcurs pentru asigurarea calității și respectarea corectitudinii academice în învățământul la distanță.

Т.7.3. Elaborarea unui plan de control al managementului calității pentru învățământul la distanță.

Т.7.4. Determinarea criteriilor de evaluare, a instrumentelor de diagnostic și a rezultatelor volumului competențelor acumulate  de către beneficiarii învățământului la distanță.

Т.7.5. Efectuarea de sondaje periodice în rândul părților interesate, elaborarea de rapoarte periodice de monitorizare și analize ale calității învățământului la distanță în vederea îmbunătățirii ulterioare a acestuia.

Pachetul de lucru 8. Sustenabilitatea și extinderea proiectului în Ucraina și Moldova

Т.8.1. Realizarea educației la distanță ca o formă de învățământ independentă și separată în IIS în mod permanent, inclusiv pentru specialitățile care nu fac parte din experiment.

Т.8.2. Elaborarea propunerilor de revizuire a standardelor de învățământ superior pentru specialități luând în considerare specificul învățământului la distanță și solicitările prospective ale părților interesate.

Т.8.3. Elaborarea propunerilor de revizuire a abordărilor privind finanțarea instituțiilor de învățământ, ținând cont de particularitățile învățământului la distanță.

Т.8.4. Crearea Asociației instituțiilor de învățământ care oferă educație la distanță.

Т.8.5. Stabilirea cooperării cu instituțiile Fondului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități și Ministerul Politicii Sociale al Ucrainei, Ministerul Afacerilor Veteranilor din Ucraina și Ministerul Reintegrării Teritoriilor Ocupate Temporar pentru implicarea pe scară largă a persoanelor cu nevoi speciale, la fel ca și a veteranilor de război, a victimelor războiului și a persoanelor strămutate în interiorul țării în educația prin forma la distanță.