•  Fundamentarea abordărilor privind implementarea educației la distanță ca formă independentă și distinctă de învățământ pentru tineri și adulți în vederea formării competențelor solicitate, având în vedere transformările cognitive, comportamentale și tehnologice ale individului, societății și pieței muncii.
  • Îmbunătățirea în mod cuprinzător a sistemului de învățământ la distanță în instituțiile de învățământ superior ca formă independentă separată de educație pentru tineri și adulți și să consolideze sprijinul instituțional, organizațional, metodologic, de personal, logistic și tehnic al acestuia.
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale și generale ale personalului științifico-pedagogic și administrativ al instituțiilor de învățământ superior pentru a dezvolta competențele specifice necesare pentru tranziția la forma de învățământ la distanță.
  •  Asigurarea testării învățământului la distanță ca formă independentă de învățare în instituțiile de învățământ superior în specialități individuale (experimentale), utilizând o platformă electronică adecvată și un sprijin metodologic și didactic pentru formarea de competențe prospective.
  • Consolidarea cooperării între instituțiile de învățământ superior din UE și din țările din Parteneriatul Estic care fac parte din consorțiu și contribuția la dezvoltarea potențialului socio-economic al acestora prin implementarea unui sistem durabil de învățământ la distanță pentru formarea de competențe prospective, luând în considerare transformările cognitive, comportamentale și tehnologice ale individului, ale societății și ale pieței muncii.