• Gestionarea, coordonarea și comunicarea proiectului – gestionarea generală a activităților proiectului. Criteriul de evaluare este reprezentat prin înființarea Consiliului de coordonare, a comitetelor și grupurilor de lucru, a Comitetului consultativ al angajatorilor; desfășurarea reuniunilor și numirilor conform planului; încheierea acordurilor de parteneriat, elaborarea foii de parcurs de management și a planului de comunicare, a rapoartelor intermediare și finale.
  • Cercetarea condițiilor prealabile pentru dezvoltarea sistemului de învățământ la distanță. Precizarea tendințelor de dezvoltare – efectuarea de cercetări preliminare și colectarea datelor inițiale (rezultate ale cercetării și bune practici) pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului de învățământ la distanță. Pentru evaluarea cercetărilor sunt organizate o conferință științifico-practică, un forum al liber-profesioniștilor și angajatorilor, un sondaj sociologic al părților interesate (studenți, angajatori, personal didactic și de conducere), vizite de studiu la universități din UE pentru a examina și prelua bunele practici).
  • Elaborarea unei metodologii pentru implementarea învățământului la distanță – fundamentarea metodelor, abordărilor, instrumentelor și mijloacelor pedagogice și didactice care sunt cele mai acceptabile pentru formarea unor competențe promițătoare în învățământul la distanță; elaborarea unui set de propuneri pentru îmbunătățirea acesteia.
  • Dezvoltarea suportului instituțional și organizațional al sistemului de învățământ la distanță. Indicatorul de implementare este dezvoltarea unui model standard al structurii organizatorice a învățământului la distanță și al suportului normativ și juridic intern pentru implementarea acestuia.
  • Îmbunătățirea suportului metodologic, de personal și logistic al sistemului de învățământ la distanță. Oferă ca rezultat elaborarea de ghiduri și instrucțiuni pentru toți participanții implicați în procesul educațional; desfășurarea de sesiuni de instruire și facilitare pentru personalul academic și administrativ al Zonei Economice Libere; dotarea laboratoarelor experimentale de instruire; formarea și completarea platformei electronice de învățământ la distanță.
  • Testarea sistemului de învățământ la distanță (experiment) se realizează în universitățile partenere, unde ar trebui create subdiviziuni structurale speciale cu reglementări actuale relevante; precum și recrutarea și învățarea la distanță a candidaților pentru cel puțin un program educațional de nivel masterat.
  • Monitorizarea și asigurarea calității învățământului la distanță – elaborarea strategiei de management al sistemului de învățământ la distanță; foaia de parcurs pentru asigurarea calității și integrității; planul de control al managementului calității; criterii de evaluare, mijloace de diagnosticare și măsurare a rezultatelor; realizarea de sondaje periodice în rândul părților interesate.
  • Sustenabilitatea și extinderea proiectului în Ucraina și Moldova, criteriile cărora sunt extinderea învățământului la distanță, crearea Asociației instituțiilor de învățământ la distanță, elaborarea propunerilor de standarde, strategii și politici în domeniul managementului învățământului superior.